Conditions

Conditions

Op onze expeditiewerkzaamheden zijn naast de Nekovri-voorwaarden (http://www.nekovri.nl) de Nederlandse Expeditie voorwaarden van toepassing, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem), laatste versie. Nederlands recht is van toepassing. Vorderingen die HIWA Rotterdam Port Cold Stores B.V. op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditie voorwaarden voor de rechter mag brengen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van HIWA Rotterdam Port Cold Stores B.V.. De voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hier of via http://www.fenex.nl onder het kopje ‘Voorwaarden’ lezen en downloaden.

Bij vragen over de voorwaarden kunt u contact opnemen met it@hiwa.nl.