Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Hiwa Rotterdam Port Cold Stores (Hiwa).

Hiwa spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de zorg en aandacht waarmee deze website is samengesteld is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Hiwa behoudt het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

Hiwa streeft naar permanent toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Hiwa zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Hiwa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website.

Hiwa kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hiwa nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hiwa Rotterdam Port Cold Stores.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen op deze website liggen bij Hiwa. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hiwa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.